Bekçi Kâzım Türküsü

Parçanın YeniTürkü.org sayfası
Şiir: Yaşar Miraç
Müzik: Selim Atakan
Solo Vokal: Zerrin Atakan / Derya Köroğlu (versiyon 1991)
Düzenleme: Selim Atakan & Derya Köroğlu
Yer aldığı albümler: “Buğdayın Türküsü
” 1979, “Rumeli Konseri
” 1991, (Versiyon 1991)

Yukarı mahallelerde
Dolaşır yorgun yorgun
Saat birlerde üçlerde
Çömlekçili bekçi Kâzım

Kuş olur da kanat çırpar
Zifir gecede düdüğü
İki sayrı çocuğu var
Döne döne düşündüğü

Cırlak gülüşmeler gelir
Oyma saçak konaklardan
Kız oğlan sesleri çınlar
Sürgit eğlencelerden

Saat birlerde üçlerde
Çömlekçili bekçi Kâzım
Önce kalaylayıverir
Sonra der ki neme lazım