Beyazıt Meydanı’ndaki Ölü

Parçanın YeniTürkü.org sayfası
Şiir: Nazım Hikmet RAN
Müzik: Selim ATAKAN

Solo Vokal: Derya KÖROĞLU

Düzenleme: Selim ATAKAN
& Derya KÖROĞLU

Yer aldığı albüm: “Buğdayın Türküsü
” 1979
Şiirin kaynağı: Nazım Hikmet RAN. Rubailer-Yeni Şiirler. İstanbul: Cem Yayınevi, 1978.

Bir ölü yatıyor
On dokuz yaşında bir delikanlı
Gündüzleri güneşte
Geceleri yıldızların altında
İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda

Bir ölü yatıyor
Ders kitabı bir elinde
Bir elinde başlamadan biten rüyası
Bin dokuz yüz altmış yılı Nisanında
İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda

Bir ölü yatıyor
Vurdular
Kurşun yarası
Kızıl karanfil gibi açmış alnında
İstanbul’da Beyazıt Meydanı’nda

Bir ölü yatacak
Toprağa şıp şıp damlayacak kanı
Silahlı milletim hürriyet türküleriyle gelip
Zapt edene kadar
Büyük meydanı